DUŻY NOWOCZESNY OGRÓD Z ELEMENTEM WODNYM W POZNANIU

lokalizacja: Poznań    data: 2018 rok      wielkość: 3000 mkw      status: projekt zakończony

(ZOBACZ REALIZACJĘ)

projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1)
projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1)
projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1)
projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1)
projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1)
projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1)
projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1)
projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1) projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1) projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1) projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1) projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1) projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1) projekt nowoczesnego ogrodu, projektowanie ogrodów Poznań, architekt krajobrazu Poznań (1)

KONCEPCJA OGRODU

PROJEKT OGRODU – OPIS KONCEPCJI PROJEKTOWEJ

Projektowane zagospodarowanie terenu jest przestrzenią nowoczesną – harmonizującą z bryłą budynku mieszkalnego jak i stylem preferowanym przez Inwestorów. Ogród łączy w sobie liczne elementy surowego betonu połączone z lekką formą roślinności trawiastej i kwitnącej. Takie połączenie wprowadza nowoczesny styl nie odrzucając surowością, stając się przestrzenią, w której chętnie przebywać będą właściciele.

Front w większości pokrywa nawierzchnia utwardzona. Lewa strona frontu to część ozdobna. Znalazły się tutaj trzy podłużne donice z ciemnego kamienia wypełnione kolumnowymi drzewami podsadzone płożącymi jałowcami. Prawa strona części frontowej zajęta jest w większości przez wiatę samochodową o prostej minimalistycznej formie. Wiatę otaczają grupy ozdobnych roślin. Roślinność zlokalizowana wzdłuż wiaty to głównie trawy ozdobne. Za wiatą znajduje się miejsce przeznaczone na domek narzędziowy/śmietniki o nowoczesnej bryle wykonane z metalu/aluminium malowanego proszkowo na ciemny kolor.

Tylną część ogrodu wyróżniają trzy strefy. Dwie z nich to miejsca wypoczynkowe. Niewątpliwie istotnym miejscem jest otoczenie tarasu przylegającego do domu. Tu dominuje roślinność ozdobna w dużych grupach – jedna z nich zaplanowana w niewysokiej donicy.

Do drugiej strefy wypoczynkowej prowadzi ścieżka z dużych płyt betonowych  poprzecinanych węższymi paskami drobnego grysu.  Znajduje się tu jedno z atrakcyjniejszy wizualnie miejsc w ogrodzie, w którym dominującą rolę odgrywa płytki zbiornik wodny otoczony roślinnością i elementami małej architektury.

Przy zbiorniku znalazło się miejsce wypoczynku w formie kwadratowego placu wysypanego drobnym kamieniem. Do placu prowadzą drewniane kładki ułożone w sposób niebanalny – asymetria dodaje kompozycji nieco dynamizmu.

Grysowy plac delikatnie osłaniają trzy ścianki, za którymi znajduje się grupa ozdobnych roślin i murek z trzema wylewkami wodnymi wprowadzając przyjemny odgłos sprzyjający odpoczynku w tym miejscu. Otoczenie placu przez zbiornik wodny sprawia, że staje się on swego rodzaju wypoczynkową wyspą.

Dookoła zbiornika wodnego zaproponowano trzy grupy wypełnione kulami bukszpanowymi różnej wielkości, nad którymi górują wielopienne drzewa.

Wzdłuż zachodniej granicy działki poprowadzony został pas roślinności kwitnącej, traw i wyższych drzew ozdobnych zróżnicowanych gatunkowy – z dominacją brzóz. Roślinność częściowo posadzono w donicy wykonanej z ciemnego kamienia. Ten sam materiał powtórzył się w innych częściach projektowanej działki.

Wynikający z obrysu działki zaułek w dalszej części ogrodu wykorzystano na miejsce na ognisko otoczone roślinnością trawiastą w donicy.

Trzecią, ostatnią strefę ogrodu zagospodarowano w sposób naturalistyczny. W części tej – przeciwnie do pozostałej części ogrodu – zastosowano płynne linie rabat roślinnych. Dobrano tu mieszankę gatunków przypominających łąkę kwietną, nad którą rosną różne gatunki drzew liściastych i iglastych.