JAK PRZEBIEGA PRACA NAD OGRODEM OD PROJEKTU AŻ DO REALIZACJI

Teren zielony wokół domu jest jego dopełnieniem i niewątpliwą ozdobą. A jak wygląda proces tworzenia ogrodu od projektu, aż do realizacji ?

Po pierwsze: SPOTKANIE Z INWESTOREM I ANALIZA TERENU I MATERIAŁÓW

Wpływ na każdy projekt ogrodu, czy też projekt zieleni miejskiej zawsze ma otaczająca architektura, krajobraz ale przede wszystkim wymagania klientów. Pierwsza konsultacja jest idealną okazją do poznania pomysłów, inspiracji oraz zrozumienia potrzeb właścicieli/inwestora – który staje się poniekąd członkiem składu projektowego – aktywnie uczestnicząc w tworzeniu wizji zielonej przestrzeni. Czy w przypadku ogrodu przydomowego czy zieleni miejskiej spotkanie takie odbywa się zazwyczaj na miejscu, będącym przedmiotem opracowania projektu, tak byśmy mogli zobaczyć i poczuć miejsce nad którym będziemy pracować. Rozmawiamy o oczekiwaniach klienta, o wizji przyszłego ogrodu, dyskutujemy o ewentualnych pomysłach i zakresie projektu. Analizujemy materiały przedstawione przez klientów, a w razie potrzeby dokonujemy pomiarów działki.

projekt nowoczesnego ogrodu, projekt ogrodu poznań, projektowanie ogrodów Poznań, pracownia architektury krajobrazu Poznań

Po drugie: KONCEPCJA PROJEKTOWA

Następnym krokiem jest praca nad stworzeniem koncepcji terenu, przedstawionej w formie barwnego rzutu i wizualizacji. Na rzucie przedstawione jest rozmieszczenie poszczególnych przestrzeni ogrodowych, takich jak trawnik, miejsca nasadzeń roślinnych, przestrzeń utwardzona (ścieżki, podjazdy), miejsca relaksu, część użytkowa czy miejsce przeznaczone dla zabaw dzieci. Zaproponujemy również dobór gatunkowy roślin. Nad koncepcją projektu pracujemy do momentu osiągnięcia optymalnego rozwiązania, zadowalającego Inwestorów jak i samych projektantów.

projekt ogrodu Poznań, ogród nowoczesny, projekt nowoczesnego ogrodu, ogród geometryczny

Po trzecie: PROJEKT WYKONAWCZY

Po zaakceptowaniu koncepcji przygotujemy pełną dokumentacje techniczną. Zawiera ona wszystkie potrzebne rysunki, detale konstrukcji i instrukcje, na tyle szczegółowe, aby projekt móc zrealizować samemu lub z pomocą specjalistów. Do projektu dołączony zostaje także szczegółowy opis z przedmiarem materiałowym jak i kalendarzem pielęgnacji.

Projekt ogrodu Poznań Rock&Flower studio

Finał: REALIZACJA

Projekt terenu zieleni jest już gotowy – mamy więc bazę do przeniesienia go w rzeczywistość. Jest to najbardziej wyczekiwany moment zarówno dla Inwestorów jak i dla samych projektantów.
Podstawą jest sporządzenie harmonogramu prac i oczywiście wyceny każdego z etapów. Realizację zawsze rozpoczynamy od prac porządkowo-wykonawczych. Oczyszczamy teren, tak by pozostawić „czystą kartkę” do przeniesienia projektu w życie. Rzeczywiste prace wykonawcze rozpoczynają się od cięższych, „brudnych” robót – wykopujemy rowy pod fundamenty na murki, donice czy zbiorniki wodne, następnie wyznaczamy linię obrzeża tworząc „szkielet ogrodu”. Przy pracach ziemnych często dostosowujemy także warunki glebowe pod trawnik i nasadzenia roślinne oraz ich specyficzne wymagania.
Budujemy elementy małej architektury ogrodowej, układamy ścieżki i place – tworząc tym samym zarys przyszłego ogrodu.
Kiedy mamy wyznaczone miejsca rabat roślinnych – wprowadzamy w ziemie poszczególne gatunki zgodnie ze szczegółowym planem. Początkowo niewielkich rozmiarów egzemplarze z biegiem czasu ładnie wypełniają przeznaczoną dla nich przestrzeń.
Na koniec wypełniamy powierzchnie pod roślinami grysem lub korą. Ostatnim elementem często jest trawnik będący zwieńczeniem prac realizacyjnych – wprowadzając zielony dywan nadający czystości całej działce – zasłaniając ostatnie przestrzenie ciemnej ogrodowej ziemi.
Teraz można już pozostaje tylko podziwiać i korzystać z zielonej strefy zbudowanej wspólną pracą architektów krajobrazu, wykonawców jak i Was samych – inwestorów.

nowoczesny ogród Poznań, projekt ogrodu Poznań, projektowanie ogrodów Poznań