OSIEDLE WZGÓRZA RADUNI

lokalizacja: Gdańsk-Straszyn     data: 2015 rok      wielkość:12300 mkw      status: projekt koncepcyjny
ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy
ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy
ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy
ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy
ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy
ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy
ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy
ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy
ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy
ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy ogrody naturalistyczne - ogród na skarpie - duży ogród przydomowy

OPIS KONCEPCJI

Teren charakteryzuje się znaczącym spadkiem terenu wynoszącym około 13 metrów na łącznej długości ok. 220 m. Koncepcja nawiązuje do zaproponowanej przez projektantów wizji ogrodu parkowo-leśnego wpisującego się doskonale w otaczający krajobraz. Projekt zakłada takie ukształtowanie terenu, aby pozostawić możliwe jak największą płaską przestrzeń, dzięki której nie będzie właściwie ograniczeń co do pełnienia przez teren funkcji wskazanych przez inwestora oraz zaproponowanych przez projektantów w dalszym etapie. Płaska płaszczyzna terenu przede wszystkim podnosi funkcjonalność ogrodu jego przyszłym użytkownikom oraz w znaczący sposób podnosi atrakcyjność działek pod względem handlowym.

Teren na poszczególne powierzchnie płaskie, podzielony jest poprzez niewysokie, bo mające ok 1 metr wysokości skarpy wyznaczone swobodnie poprowadzonymi liniami, łagodnie przechodzącymi w niektórych miejscach w murki oporowe wykonane z kamienia naturalnego. Z tego samego materiału wykonano też schody wcinające się w skarpę i prowadzące do dalszych części poszczególnych działek.

Każda z działek ukształtowana została w podobny sposób. Podzielona przez skarpy tworzy odrębne dwa wnętrza wyznaczone przez poziomy terenu.

Zastosowane materiały na murki i schody, a także ukształtowanie powierzchni działek współgra z leśnym naturalnym – krajobrazem, co będzie dodatkowo podkreślone przez zastosowane rośliny.

Zaprojektowane na terenie działek o podanych powyżej numerach skarpy delikatnie przechodzą w zlokalizowaną wzdłuż ulicy ogrodowej skarpę, która zostanie zagospodarowana jako część wspólna – ogólnodostępna. Przy okazji pracy nad koncepcją zieleni przewiduję się umieszczenie na tym obszarze również ławek parkowych. Skarpę tą, od granicy działek dziali zaproponowany przez projektantów płot.

Ogrodzenie stanowią rozstawione w odstępie 20 cm od siebie drewniane belki z możliwością dobrania dowolnej ich wysokości. Takie ogrodzenie z jednej strony da poczucie własności właścicielom działek, a z drugiej nie wprowadzi masywnej bariery między działkami, a częścią wspólną. Przerastające pomiędzy poszczególnymi belkami rośliny podkreślą naturalistyczny klimat na jakim zależało zarówno inwestorom jak i projektantom. Dodatkowym atutem jest to, że każda z belek (słupków) mocowana jest osobno, więc w razie zniszczenia nie ma potrzeby wymiany dużego fragmentu ogrodzenia, a jedynie pojedynczy element. Słupki mocowane są do betonowego fundamentu za pomocą gwintowanego prętu, będąc na niego nakręcane, a dodatkowo jeden z boków słupka zostanie przykręcony do kątownika zamocowanego do fundamentu.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz wizją projektantów, zaproponowana zieleń wraz z jej układem kompozycyjnym ma charakter leśno-parkowy, naturalistyczny – nawiązujący do otoczenia działek będących przedmiotem opracowania.

Teren objęty opracowaniem można podzielić na dwie części podzielone drewnianym ogrodzeniem opisanym powyżej. Pierwszą z nich jest część wspólna wyznaczona przez granice działek przeznaczonych na cele budowy domów jednorodzinnych, oraz część obejmująca skarpę wzdłuż ulicy Ogrodowej znajdująca się poza granicą działek budowlanych.

Część terenu znajdująca się w granicach działek wypełnia nawierzchnia trawiasta, której swobodne linie wyznaczają kształt rabat roślinnych. Zaproponowane w projekcie rośliny to gatunki naturalistyczne, wpisujące się w parkowo-leśny charakter całego założenia. Chociaż teren podzielony jest na cztery osobne działki, w projekcie ukształtowania terenu i planowanej roślinności wyraźnie widać nawiązanie kompozycyjne czterech działek do siebie.

Zastosowana roślinność to w głównej mierze gatunki iglaste atrakcyjne cały rok. Dominującą rolę odgrywają większe drzewa iglaste i liściaste podsadzone niższą roślinnością zarówno iglastą jak i liściastą uzupełnione kwitnącymi bylinami i trawami. W grupie drzew iglastych dominują sosny żółte i świerki serbskie, natomiast w grupie drzew liściastych atrakcyjne brzozy i jarzęby mączne. Warstwę niższej roślinności wypełniają głównie różnorodne odmiany jałowców i kosodrzewiny wraz z gatunkami liściastymi jak tawuły, berberysy, jaśminowce i różaneczniki. Całość uzupełniają gatunki o ozdobnych kwiatach jak lawenda czy różne odmiany wrzosów. Ciekawym dopełnieniem roślin są płaszczyzny wypełnione ozdobnymi trawami atrakcyjnymi także w porze zimowej kiedy to liście i kwiatostanach pokryte są szronem. Kolor kwitnienie roślin dobrano tak, aby dominowała biel, fiolet oraz czerwień wrzosów. Na każdej działce wydzielone zostały także rośliny tworzące swoiste wyspy wypełnione dominującymi drzewami liściastymi podsadzonymi ozdobnymi gatunkami traw, niskimi krzewami iglastymi i kwitnącymi bylinami.

Pas roślinności na skarpie wzdłuż ulicy spacerowej jest przedłużeniem rabat znajdujących się po drugiej stronie drewnianego płotu. Zastosowano podobne gatunki roślin tak, aby całość kompozycji była spójna. Oprócz wysp wypełnionych zielenią i linii rabat wzdłuż skarp i płotu zaproponowano także miejsce wypoczynkowe znajdujące się przy najbardziej wysuniętej na północ działce. Przestrzeń wypoczynkowa wypełniona nawierzchnią grysową i drewnianymi ławkami od strony ulicy zasłonięta jest subiektywnie przez roślinność o różnej wysokości.

Zgodnie z założeniami zagospodarowanie terenu charakteryzuje leśny charakter o czym świadczą zastosowane materiały jak kamień naturalny i grys, czy nasadzenia roślinne, które swoim układem i doborem gatunkowym podkreślają parkowy klimat założenia.