Klienci indywidualni:

 • Projekty ogrodów – od małych ogrodów miejskich do wielkich posiadłości rezydencjonalnych
 • Projekty aranżacji tarasów i balkonów
 • Mała architektura
 • Konsultacje w zakresie architektury krajobrazu
 • Inwentaryzacja terenu oraz inwentaryzacja zieleni
 • Wykonawstwo
 • Nadzór nad realizacją projektu

Klienci biznesowi oraz instytucje:

 • Oryginalne projekty zieleni podkreślające charakter miejsca
 • Aranżacja wnętrz zielenią
 • Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni
 • gospodarka drzewostanem, projekty nasadzeń rekompensacyjnych
 • Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich
 • Pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń
 • Wykonawstwo
 • Nadzór autorski nad projektem

Obiekty zabytkowe:

 • Inwentaryzacje dendrologiczne i gospodarka drzewostanem
 • Kwerendy historyczne
 • Przygotowywanie dokumentacji przedprojektowej
 • Projekty rewaloryzacji
 • Projekty adaptacji zabytkowych założeń
 • Mała architektura
 • Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich
 • Pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń
 • Wykonawstwo
 • Nadzór autorski nad projektem