OGRÓD W SZWECJI

lokalizacja: Husqvarna    data: 2015 rok      wielkość:1100 mkw      status:projekt zakończony
ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu
ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu
ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu
ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu
ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu
ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu
ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu
ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu
ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu
ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu ogród naturalistyczny, projekt ogrodu w szwecji,zagospodarowanie terenu

PLAN

koncepcja projekt ogrodu w Szwecji rockandflowerstudio rfstudio projektowanie ogrodów Poznań

OPIS KONCEPCJI

Ogród charakteryzują płynne linie dzielące przestrzeń trawnika od linii rabat roślinnych i nawierzchni. Styl można określić jako naturalistyczny, nawiązujący stylem do budynku mieszkalnego jak i otaczającego krajobrazu. Dobrane rośliny w znacznej mierze są gatunkami zimozielonymi, tak, aby atrakcyjność ogrodu nie mijała wraz z ciepłą porą roku. Opaskę wokół domu stanowi nawierzchnia żwirowa. Aby tworzyć jak najmniej widoczne bariery pomiędzy trawnikiem a roślinnością, jako obrzeże częściowo zastosowano szyny ekobordu. Tworzą one cieniutką linię dzieląca rabaty roślinne i trawnik, niewidoczną dla oczu, pozwalająca utrzymać jednak trawnik w ryzach.

     Działka charakteryzuje się niewielką różnicą terenu wynoszącą 1,4m, co zostało zauważone podczas inwentaryzacji dendrologicznej ogrodu. Różnica ta zostanie zniwelowana poprzez wprowadzenie murku oporowego wykonanego z podkładów kolejowych, dzieląc powierzchnie trawnika na dwie części o wyrównanym poziomie. Elementy małej architektury ogrodowej wykonane z drewnianych podkładów ładnie wpiszą się w styl zastosowany w projektowanym ogrodzie. Taki podział umożliwi maksymalne korzystanie z przestrzeni rekreacyjnej trawnika.

     Front domu w głównej mierze stanowi podjazd do garażu wykonany z nawierzchni grysowej i kolorze ciemnego grafitu, a także ścieżka prowadząca do domu wykonana z kostki granitowej, początkowo ułożonej w kształcie kwadratu osadzonej w grysie, dalej przechodzie w większą powierzchnie całkowicie pokrytą jasną kostką. Wejście do budynku mieszkalnego od podjazdu do garażu dziali murek wykonany z tego samego materiału co ścieżka, obsadzony cisem pośrednim, przechodzącym dalej, wzdłuż budynku garażowego, w kosodrzewinę w karłowej odmianie. Wzdłuż frontowej elewacji domu znajduje się grupa zimozielonych, kwitnących na biało krzewów liściastych uzupełnionych ozdobnymi bylinami. Na przeciwko wejścia w wymurowanej z kostki donicy, swoje miejsce znalazł klon palmowy o ciekawym wybarwieniu liści, podsadzony zimozielonymi kulami bukszpanowymi o różnej wielkości. Do części ogrodowej z frontu możemy przejść po podkładach kolejowych osadzonych w grysie, które architekci krajobrazu zastosowali dość licznie ze względu na ich wartości wizualne. Kompozycja z podkładów kolejowych w ogrodzie uzupełniona została dodatkowo większymi kamieniami. Dalej wzdłuż linii kosodrzewiny, pod murkiem posadzono płożący zimozielony jałowiec. Cały front domu wypełniają rośliny atrakcyjne cały rok. Narożnik działki, przy wejściu do garażu, stanowi grupa krzewów i ozdobnych traw.

      Atrakcyjnym miejscem przy południowym wejściu do domu, jest duża grupa roślin wypełniona gatunkami iglastymi i uzupełniona kwitnącymi krzewami. Spośród krzewów kwitnących znalazły się tutaj między innymi – kwitnące na biało różaneczniki i hortensje, a także fioletowo kwitnąca, przyciągająca motyle buddlej, oraz intensywnie pachnący podczas kwitnienia – lilak.

     Dalej przechodząc wzdłuż istniejącego drewnianego tarasu po schodkach wykonanych z kostki granitowej w połączeniu z podkładami kolejowymi, przechodzimy na niższy poziom działki ograniczone od wyższego murkiem oporowym z podkładów kolejowych. Wzdłuż całej zachodniej elewacji domu, znajduje się rabata bylinowa ograniczona murkiem oporowym. Znajdują się tu rośliny zarówno zimozielone jak i ozdobne rośliny kwitnące.

     Największą powierzchnię tej części działki zajmuje rekreacyjny trawnik wyznaczony przez linie rabat roślinnych. Najbardziej atrakcyjnym punktem tutaj jest jednak placyk wykonany z kostki granitowej, na którym znajdują się ogrodowe meble służące wypoczynkowi. Placyk ten zlokalizowano w cieniu dwóch brzóz w odmianie Doorenbos, uzupełnionych wyższymi trawami, iglastymi i kwitnącymi na biało liściastymi krzewami. Drzewa podsadzono niższymi krzewami i bylinami. Kolejnym ciekawym akcentem tej części ogrodu jest grysowy placyk, ograniczony z jednej ze stron drewnianymi belkami ustawionymi na sztorc w ziemi. Na placu zlokalizowano miejsce na ognisko.

     Cała zachodnia ściana działki wypełniona została ozdobnymi roślinami stanowiącymi zarówno barierę wizualną jak i atrakcyjne, roślinne zakończenie działki. Znajdują się tutaj zarówno drzewa iglaste jak i niższe krzewi i kwitnące byliny.

     Do północnego wejścia do budynku z obniżonej części działki prowadzą schody także wykonane z kostki granitowej i podkładów kolejowych. Schody przechodzą w nawierzchnię z płaskich kamieni naturalnych osadzonych na grysowym podłożu. Obok, przy wejściu na grysowym placu znalazły się niższe krzewy iglaste oraz piórkówka spłaszczona – ozdobna trawa.

     Na zakończeniu murku oporowego, przechodzącego dalej w łagodną skarpę, zaprojektowano sosną podsadzoną niską trawą ozdobną.

     Odgrodzenie od strony drogi dojazdowej stanowi rząd krzewów iglastych, a przed nimi ozdobne byliny, m.in. kwitnąca na biało konwalia czy wyższy trzcinnik piaskowy. Na tej ścianie działki znajduje się także miejsce na śmietnik, ogrodzone drewnianym panelem i dodatkowo osłonięte od strony ogrodowej   brzozą w odmianie Doorenbos podsadzonej trawą ozdobną – trzcinnikiem piaskowym.