CITY PARK HOTEL & RESIDENCE – MODERNIZACJA

lokalizacja: Poznań     data: 2014 rok      wielkość:12300 mkw      status:zrealizowany

(ZOBACZ REALIZACJĘ)

PLAN

Projekt zieleni City Park Poznań Rock&Flower Studio

OPIS KONCEPCJI

Rock&Flower studio przygotowywało modernizację pierwotnego projektu wykonane przez mgr Katarzynę Kot. Opis zmian jakie wprowadziliśmy zostały opisane poniżej. Zdjęcia realizacji obejmują część pierwotnego projektu jak i projekt po wprowadzonych zmianach.

Zagospodarowanie terenu można podzielić na strefy w zależności od budynku do jakiego bezpośrednio przylegają. Niewątpliwie najważniejszą i najbardziej reprezentacyjną częścią założenia jest dziedziniec przy budynku mieszkalnym „C”. Tak jak w innych miejscach, gołym okiem można dostrzec zaproponowaną tu symetrię, której oś stanowi droga wejściowa do głównego wejścia do budynku, prowadząca przez cały obszar dziedzińca. Zaadoptowano istniejącą wcześniej roślinność w postaci wysokich traw ozdobnych oraz 10 miłorzębów znajdujących się w ozdobnych stalowych donicach usytuowanych wzdłuż głównej osi.

Ze względu na prace ziemne jakie musiały zostać wykonane na terenie dziedzińca, większość istniejących wcześniej roślin uległa zniszczeniu, postanowiono natomiast odbudować część pierwotnego założenia uzupełniając brakujące fragmenty traw ozdobnych wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego. Aby podkreślić oś założenia, uzupełniono obszar wzdłuż drogi wejściowej grupami roślin iglastych tj. jałowca płożącego w odmianie ‘Blue Chip’ oraz kosodrzewiny w odmianie ‘Pumilio’, która powtarza się także, podkreślając drogi do bocznych wejść do budynku. Pamiętając o założeniu, które mówiło o ograniczeniu powierzchni trawnika, na znacznym obszarze wprowadzono dużą połać jałowca płożącego w odmianie ‘Glauca Group’ wypełniającego przestrzeń.  Wzdłuż okien apartamentów zlokalizowanych na parterze zachowano istniejące stalowe donice, w których zaproponowano strzyżony cis, a zaraz za nim „scianę” z formowanego grabu – wprowadzi to poczucie intymności lokatorom zajmującym lokale na parterze, poprzez całoroczną osłonę roślinną.  W pozostałych dwóch donicach zaproponowano grab pospolity formowany podobnie jak w innych częściach założenia.  Jednym z elementów, jakie inwestor zasugerował do wprowadzenia były miejsca mające spełniać funkcję placów wypoczynkowych. Zgodnie z prośbą, wprowadzone zostały cztery place, pokryte trawnikiem, oddzielone ścianą z grabu stanowiącą barierę do późnej jesieni. Do placyków wypoczynkowych prowadzą grysowe ścieżki z grysu bazaltowego zlepione żywicą epoksydową. Grys w połączeniu z żywicą ma swoje odzwierciedlenie w innych miejscach dziedzińca gdzie stanowi jedynie funkcję dekoracyjną.

Pas zieleni okalający budynek C. stanowiły różaneczniki oraz formowany na regularne bloki cis. Podczas pierwszych wizyt w terenie zaobserwowano, że w niektórych miejscach, różanecznik nie radzi sobie, ze względu na zbyt dużą ilość światła na jakie jest narażony przez większość dni. Zaproponowano na jego miejsce rośliny światłolubne tj. wysokie trawy ozdobne oraz kosodrzewinę.

Kolejnym ważnym obiektem na terenie CITY PARKU jest budynek hotelowy „B”. Wzdłuż jego dłuższych boków zaproponowano, w pasie przeznaczonym na zieleń, z jednej strony: naprzemienne regularne grupy kosodrzewiny i lawendy, a z drugiej natomiast grupę kostrzewy sinej uzupełnioną wyglądającą na chaotycznie rozmieszczoną kosodrzewiną w odmianie ‘Pumilio’. Wejście do budynku ‘B’ podkreślono wysokimi, ciemnymi donicami z formowanymi kulami bukszpanowymi w środku.

Przy płocie ograniczającym teren kompleksu usytuowano letni pawilon restauracyjny, przy którym znajduje się niewielka połać trawy, z ozdobnymi donicami w których umieszczono formowane na kule – bukszpany wieczniezielone, stanowiące całoroczną ozdobę.

Przy budynku administracyjno-biurowym „E” zlokalizowany jest niewielki park, na którym znajduje się plac zabaw i fontanna. Teren w znacznej mierze zajmują rośliny drzewiaste przez co teren ten jest ocieniony, co z kolei sprzyja zaproponowanym w tym miejscu cieniolubnym różanecznikom i przestrzeni przeznaczonej pod nasadzenie z bluszczu pospolitego. Cień dodatkowo wprowadza osłonięcie dla dzieci bawiących się na placu latem.

Budynek „A” zajmują delikatesy, restauracja i biuro hotelowe. Wejście do biura podkreślone zostało przez grupę różaneczników i donice z formowanym bukszpanem. Przy budynku ”A” znajduje się parking przedzielony strefami zieleni, a których zaproponowano płożący jałowiec, eliminując w ten sposób wcześniej istniejący tu trawnik. Teren akcentują trzy sosny żółte. Przy parkingu znajduje się strefa przeznaczona pod kosze na odpady, osłonięta została rzędem cisów, a mur z dwóch stron porasta bluszcz pospolity.

Budynek „G” stanowi restauracja, przed którą znajduje się rozległy drewniany taras ze stolikami i żwirowe place docelowo przeznaczone pod „ogródki letnie”.  Aby osłonić placyki od sąsiadującej drogi – zaproponowano wysokie trawy ozdobne i cis, narożniki placyków ozdabiają grupy kostrzewy i kosodrzewiny – znajdujące się w tym połączeniu już w wspomnianym wcześniej miejscu obiektu.

Przy zachodniej bramie wjazdowej znajduje się niewielki plac, na którym powstać mają schody prowadzące z ulicy Wyspiańskiego do kompleksu CITY PARKU, przy nich zaproponowano ozdobne trawy, połać jałowca i akcent sosny żółtej. Bramę wjazdową z obu stron podkreśla nasadzenie z bordowo-listnej pęcherznicy w odmianie ’Diabolo’.