Zieleń prywatna

OGRÓD Z PIASZCZYSTYMI WYDMAMI W ZIELONEJ GÓRZE

                Koncepcja ogrodu przydomowego w Łężycy została zdeterminowana nowoczesną architekturą budynku mieszkalnego, oraz materiałami wykorzystanymi zarówno przy wykończeniu elewacji jak i wewnątrz domu. Nie bez znaczenia było również sąsiedztwo lasku sosnowego, rosnącego w niewielkim obniżeniu terenu w zachodniej części działki.

               Całą przestrzeń podzielono na trzy strefy. Każda z nich ma inne przeznaczenie, a co za tym idzie znajduję się w niej inne elementy wyposażenia.

               Pierwszą strefą jest reprezentacyjny front działki. Aby podkreślić niezwykle atrakcyjną, drewnianą elewację budynku mieszkalnego postanowiono nie zamykać widoku na tą część. Zrezygnowano z ogrodzenie pozostawiając front otwarty. Cześć ta oddzielona jest od prywatnej za pomocą betonowego ogrodzenia, znajdującego się z dwóch stron domu. Od strony południowej ogrodzenie zlicowane jest ze szczytem budynku mieszkalnego. Długi odcinek został przełamy delikatnym cofnięciem fragmentu ściany betonowej, przez co powstała wnęka, na której zostanie umieszczony numer posesji, atrakcyjnie podświetlony po zmroku. Przed ogrodzeniem znajdzie się grupa wyższych traw ozdobnych i kosodrzewina. Z drugiej strony domu również znajduje się betonowe ogrodzenie, jednak jest ono wysunięte do przodu aż do granicy działki. W tym miejscu postanowiono umieścić przestrzeń na śmietnik, skrzynkę na listy a także zakamuflować skrzynkę elektryczną. We wskazanych miejscach znalazły się furtki, którymi przedostać się można do rekreacyjnej części ogrodu. Nawierzchnia utwardzona znajduję się głównie na podjeździe do garażu, a także na fragmencie przestrzeni przy wejściu do domu. Stanowić ją będzie prefabrykowana kostka betonowa w ustalonym z Inwestorami rozmiarze. Wejście do domu zostanie zaakcentowane poprzez ścieżkę z płyt betonowych Libet Maxima Grande w kolorze Antracytowym. Płyty zostaną osadzone w grysie wapiennym. Obok wejścia do domu Znajdą się wysokie trawy, a przed nimi kosodrzewina poprowadzona wzdłuż frontowej elewacji domu. Przed roślinami znajdzie się ścieżka z płyt betonowych Libet Maxima w kolorze antracytowym, a przed nią cała przestrzeń zostanie wyścielona kruszywem. Oprócz funkcji dekoracyjnych kamień będzie pełnił funkcję odstraszająca dla dzikiej zwierzyny. Dość duża powierzchnia kamienia została przełamana dużą grupa niskich traw ozdobnych w niebieskim wybarwieniu, a na jej środku znajdować się będzie strzyżony cis. Z drugiej strony ścieżki prowadzącej do domu będą znajdować się duże głazy otoczone nieregularnie nasadzonymi jałowcami płożącymi.

      Druga część ogrodu to strefa rekreacyjną. Dostać się można do niej bezpośrednio z domu z kilku pomieszczeń. Jednym z nich jest salon, przy którym zlokalizowano średnich rozmiarów taras wykonany z deski kompozytowej w kolorze nawiązującym do elewacji budynki. Drugą opcją na przejście z frontu na tył ogrodu jest skorzystanie z furtki znajdującej się przy północnej elewacji budynki mieszkalnego i przejście po utwardzonej ścieżce

              Największą powierzchnię tej strefy zajmować będzie trawnik dywanowy o regularnym, prostokątnym kształcie. Z każdej strony oprócz zachodniej otoczony jest on roślinnością, która od strony wschodniej w której dodatkowo znajduje się taras.

              Południowa oraz północna granica działki otoczona jest żywopłotem z cisa. Od południa zieleń tej rośliny iglastej została przełamana surowością betonu architektonicznego, z którego zostanie zbudowane ogrodzenie. Będzie miało on postać ścian o wysokości 1,6 metra i szerokości 2 metrów, oraz niższych, bo mających 1,2 metra wysokości. Wyższy i niższy rząd zostaną przesunięte względem siebie, a powstała w ten sposób przestrzeń zostanie uzupełniona roślinami.

              We wnęce, która znajduje się przy gabinecie Właściciela utworzony zostanie kamienny placyk z nieregularnie umieszczonymi głazami i nasadzeniami z jałowca płożącego. Element ten będzie nawiązywał do podobnego, znajdującego się na froncie. Na wysokości tarasu zaproponowano umieszczenie dużej grupy niebieskawej, niskiej trawy, a niej geometrycznie formowanego cisa. Jest to kolejne nawiązanie do strefy frontowej.

             Taras zostanie otoczony z dwóch stron grupami niewysokich krzewów liściastych i iglastych.

              Przy zachodniej części tej strefy ogrodu znajdować się będzie zejście na niższy poziom ogrodu. Przy schodach swoje miejsca znalazła lawenda, która oprócz szałwii będzie właściwie jedynym kolorystycznym akcentem ogrodu.

              Najciekawszym fragmentem ogrodu jest strefa wypoczynkowa. Znajduję się ona w obniżeniu terenu wynoszącym 60 cm w stosunku do pozostałej części działki. Różnica poziomów została pokonana za pomocą murka oporowego wykonanego z betonu architektonicznego. Murek w wyznaczonych miejscach tworzy schody.

              Główna przestrzeń rej strefy stanowić będzie duży plac wysypany piaskiem. Całość ma sprawiać wrażenie dzikiej plaży przy nadmorskim kurorcie. W przestrzeni tej znajduje się bardzo duża liczba sosen. Dostać się do tej przestrzeni można na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykorzystanie schodów betonowych. Jedna para schodów prowadzi nas na plac z piaskiem, a druga do altany i miejsca na ognisko. Drugim sposobem jest przejście po drewnianym tarasie znajdującym się na poziomie strefy rekreacyjnej, w więc w przypadku tej przestrzeni będzie on sprawiał wrażenie zawieszonego w powietrzu. Na jego końcu znajdować się będą schody, ale również piaszczysta wydma, po której również będzie można zejść bezpośrednio na piasek. W całej tej regularnej przestrzeni rozplanowano nieregularne wysepki z trawami. Jedna z nich przecina taras, tworząc coś w rodzaju „bramy”. Wysokość traw w tymi miejscu powinna wynosić aż 1,8 metra.

              W północno – zachodnim narożników znajdować się będzie ażurowa altana. Będzie miała postać drewnianej , bardzo prostej, regularnej ramy. Jej zadaszenie stanowić będzie prostokątny żagiel. Obok altany zbudowany zostanie plac otoczony niskim betonowym murkiem, który będzie również pełnił funkcję siedziska po zamocowaniu na jego górnej części drewnianych elementów. Na środku placu przewiduje się umieszczenie stalowej misy, która będzie jednocześnie paleniskiem.

Z drugiej strony altany zbudowana zostanie betonowa donica z zimozielonymi krzewami.

             Całą przestrzeń wzdłuż ogrodzenia zostanie otoczona żywopłotem z cisa, z fragmentami przechodzącego w żywotniki.