Zieleń prywatna

OGRÓD Z BAMBUSOWYM ZAGAJNIKIEM W POZNANIU

                Koncepcja opiera się na nietypowych podziałach przestrzeni, które w znacznej mierze wyznacza skos poprowadzony na płaszczyźnie tarasu i prostopadłe do niego, proste linie. Taki układ doda nieco dynamizmu projektowanej przestrzeni, odchodząc od typowych równoległych do budynku linii.

                Front domu w większości wypełnia kostka betonowa prod. LIBET VIA TRIO w kolorze popielatym. Zajmuje podjazd do garażu oraz ścieżkę prowadzącą od furtki do drzwi wejściowych i do drewnianego domku na narzędzia. Dodatkowo droga do śmietnika wyłożona została betonowymi płytami LIBET MAXIMA osadzonymi w grysie bazaltowym. Front przełamują rośliny nasadzone pasowo, znajdują się tu głównie formowane w prostopadłościany cisy, trawy ozdobne i zimozielone bukszpany. Nad grupami roślin górują dwa dorosłe drzewa iglaste, których gałęzie zostaną przycięte od spodu, nadając im bardziej estetycznego wyrazu. Przestrzeń śmietnika przysłonięta została kolumnowymi grabami nasadzonymi szpalerowo.

                Z frontu do części właściwej ogrodu można przejść z obu stron budynku po trawniku ograniczonym opaską grysową od strony domu i żywopłotem iglastym wzdłuż granicy działki.

                Część wypoczynkową od frontu oddzielają z obu stron ozdobne kompozycje roślin. Z jednej strony jest to grupa kul bukszpanowych, traw ozdobnych i ozdobnego drzewa liściastego, z drugiej zaś pod istniejącym drzewem iglastym rosną kosodrzewina i trawy ozdobne o różnej wysokości.

                Pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni ogrodu, znajdują się tu trzy odrębne miejsca służące do wypoczynku. Pierwszym z nich jest rozległy taras wyłożony drewnem przylegający do domu, na który można wyjść przez salon i gabinet. Kolejnym elementem jest plac grysowy z hamakiem schowany za wysoką roślinnością, tworząc w ten sposób odrębne wnętrze. Do części z hamakiem prowadzą z tarasu płyty LIBET MAXIMA osadzone w trawniku. Po przeciwnej stronie ogrodu znajduje się plac z miejscem na ognisko otoczony murkiem i wysokimi trawami bambusowymi. Surowość betonu tego placu łagodzą sąsiadujące nasadzenia roślinne z dominacją gatunków kwitnących na biało. Trawnik od miejsc wypoczynkowych i roślin oddziela opaska grysowa i zlicowane z jej powierzchnią obrzeże z wąskich płyt.

                Jednym z istotniejszych dla Inwestorów aspektów było osłonięcie się od sąsiednich działek. W tym celu zastosowano żywopłot iglasty, niemalże na całej długości ogrodzenia, wykluczając miejsca gdzie przesłonę stanowić będą wysokie zimozielone trawy bambusowe. Dodatkowo w dwóch miejscach, po obu stronach ogrodu, zaproponowano panele drewniane będące nie tylko przesłoną ale i ciekawym akcentem wizualnym.